Vi utfører alt innan elektriske installasjonar

Tussa Installasjon har vore i marknaden i over 60 år og er ein leverandør du kan stole på!
Vi leverer alle typar installasjonstenester - alt frå enkle serviceoppdrag til store komplekse prosjekt.

 
TI sikringskap web listebilde.jpg 

Renovering av sikringsskap

Mange brannar startar i gamle elektriske annlegg. Kanskje det er på tide å byte ut innmaten i det gamle sikringsskapet?  Renovering av sikringsskap

TI ladestasjon web listebilde.jpg 

Ladestasjon for elbil

Med ladestasjon installert i garasjen får du ei komfortabel og rask lading heime samtidig som du er trygg på at sikkerheita er optimal. Ladestasjonen er skalerbar og passar til alle typar av elbil og ladbare hybridbilar på marknaden.  Ladestasjon for elbil

Tussa Installasjon Bestill elektriker.jpg 

Bestill elektrikar

Bestill elektrikar hos oss når du skal starte på nybygg eller renovering - vi tek på oss både små og store oppdrag  Bestill elektrikar

 
Nettbanner_nybygg_stort.jpg 

Bestill anleggskasse

Vi leverer byggestraum/anleggskasse opp til 63 ampere. Anleggskasse er ei mellombels ordning for straumtilførsel i byggeperioden.  Bestill anleggskasse

lys.jpg 

Lys & lysstyring

Skap den perfekte stemninga med lys og lysstyring. Vi kan planleggje og gi råd slik at belysninga vert fleksibel og praktisk.  Lys & lysstyring

Smarthus207x135.jpg 

Smarthus

Ein bustad med tekniske løysingar som kan styre korleis lys, varme og andre elektroniske apparat i huset skal fungere.  Smarthus

 
Varme i golvet! 

Varme

Vi leverer ulike miljøvennlege varmeløysingar som blir tilpassa behovet ditt!  Varme

Innvendig kabling av tele og data 

Tele & data

Vi leverer alle typar installasjonar innanfor data og tele.  Tele & data

Alarm- og sikkerheit til huset ditt! 

Alarm & sikkerheit

Vi leverer alarm og tilgangskontrollsystem frå fleire leverandørar.  Alarm & sikkerheit

 
elkontrolll207x135.jpg 

El-kontroll

Vi tilbyr ein brannførebyggjande el-kontroll av bustaden. Ei god investering som skaper trygge rammer for deg og familien din!  El-kontroll

Termografering 

Termografering

Vi tilbyr termografi av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.  Termografering