Vi utfører alt innen elektriske installasjoner

Tussa Installasjon har vore i marknaden i over 60 år og er ein leverandør du kan stole på!
Vi leverer alle typar installasjonstenester - alt frå enkle serviceoppdrag til store komplekse prosjekt.

 
renovering sikringsskap207x135.jpg 

Renovering av sikringsskap

Mange brannar startar i gamle elektriske annlegg. Kanskje det er på tide å byte ut innmaten i det gamle sikringsskapet?  Renovering av sikringsskap

Tussa Installasjon Bestill elektriker.jpg 

Bestill elektrikar

Bestill elektrikar hos oss når du skal starte på nybygg eller renovering - vi tek på oss både små og store oppdrag  Bestill elektrikar

Nettbanner_nybygg_stort.jpg 

Bestill anleggskasse

Vi leverer byggestraum/anleggskasse opp til 63 ampere. Anleggskasse er ei mellombels ordning for straumtilførsel i byggeperioden.  Bestill anleggskasse

 
lys.jpg 

Lys & lysstyring

Skap den perfekte stemninga med lys og lysstyring. Vi kan planleggje og gi råd slik at belysninga vert fleksibel og praktisk.  Lys & lysstyring

Smarthus207x135.jpg 

Smarthus

Ein bustad med tekniske løysingar som kan styre korleis lys, varme og andre elektroniske apparat i huset skal fungere.  Smarthus

Varme i golvet! 

Varme

Vi leverer ulike miljøvennlege varmeløysingar som blir tilpassa behovet ditt!  Varme

 
Innvendig kabling av tele og data 

Tele & data

Vi leverer alle typar installasjonar innanfor data og tele.  Tele & data

Alarm- og sikkerheit til huset ditt! 

Alarm & sikkerheit

Vi leverer alarm og tilgangskontrollsystem frå fleire leverandørar.  Alarm & sikkerheit

 

El-kontroll

Vi tilbyr ein brannførebyggjande el-kontroll av bustaden. Ei god investering som skaper trygge rammer for deg og familien din!  El-kontroll

 
Termografering 

Termografering

Vi tilbyr termografi av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.  Termografering