Kva leitar du etter?

Solceller og batteri til privatbustad

Sjå solcelleanlegget og batteripakken vi har installert i ein privatbustad i Volda.

Solcelleanlegget har ein normalproduksjon på 16 000 kWh i året. Det tilsvarar om lag halve forbruket til ein gjennomsnittleg einebustad.

Batteripakken er på 40 kWh, og gjer det mogleg å lagre delar av overskotet og bruke det seinare. På denne måten kan kunden vere sjølvforsynt med straum delar av året. Batteripakken kan også brukast til å kutte effekttoppane, og slik bidra til å redusere straumutgiftene. Batteriet blir lada opp når straumen er billig, og kan brukast når straumen er dyr.

Solcelleinstallasjon privatbustad Volda

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller ønskjer ein uforpliktande prat.