Kva leitar du etter?

Om Tus­sa

Tussa sin visjon er å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Vi produserer fornybar energi, byggjer og driftar digital infrastruktur, tilbyr IT-tenester frå eige datasenter og er ein stor elektroentreprenør.

All kraft frå Tussa er fornybar

I dag eig Tussa 29 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Tussa sine kraftverk produserer nok straum til å forsyne rundt 41 000 bustadhus med straum i eit år.

Søk om sponsormidlar

Tussa ønskjer å gi noko tilbake til lokalsamfunna, og støttar aktivitet retta mot barn og ungdom på søre Sunnmøre.