Kva leitar du etter?

Tussa Aarsrapport23 web 0124

Nytt hus med nye løysingar

Byggjer du nytt hus har du mange smarte, energieffektive og innovative løysingar å velje mellom. Vi har lang erfaring med rådgjeving, prosjektering og installasjon av nybygg, og er ein føretrekt samarbeidspartnar både for store byggjefirma og private utbyggjarar i regionen.

Elektriske installasjonar i nybygg

Skal du byggje nytt er det viktig å få god rettleiing når det gjeld tekniske løysingar, val av komponentar og design. Målet vårt er å gi deg ein relevant og moderne installasjon som dekkjer behova dine. Ta kontakt for eit godt tilbod.

Har du spørsmål om installasjon?

Ta gjerne kontakt for å høyre meir om kva vi kan gjere for deg.