Kva leitar du etter?

BD 0741

All kraft frå Tussa er fornybar

Tussa eig 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Tussa sine vasskraftverk har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på 750 GWh i året. Det er nok til å forsyne rundt 37 500 bustadhus med straum i eitt år.

Eit kraftverk blir til

I 2021 sette vi i drift Osdalen kraftverk. Sjå filmen frå utbygginga.

Modernisering av kraftverk

For å utnytte vasskrafta på ein driftssikker og god måte, har Tussa eit moderniseringsprogram for dei eldre kraftverka. Ved å byte ut eller renovere gamle delar, og automatisere og digitalisere prosessar, har vi auka årsproduksjonen ved ei rekkje av kraftverka våre.

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn. Total kraftproduksjon i Tussa er om lag 750 GWh.

Kraftverka våre

Trykk på kraftverka på kartet for å lese om kvar enkelt og sjå bilete.
Viddal kraftverk
Viddal kraftverk
Trandal kraftverk
Trandal kraftverk
Dalegjerdet kraftverk
Dalegjerdet kraftverk
Standal kraftverk
Standal kraftverk
Urke kraftverk
Urke kraftverk
Skår kraftverk
Skår kraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
Draura kraftverk
Draura kraftverk