Kva leitar du etter?

BD 0741

All kraft frå Tussa er fornybar

Tussa eig 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Tussa sine vasskraftverk har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på 750 GWh i året. Det er nok til å forsyne rundt 37 500 bustadhus med straum i eitt år.

Modernisering av kraftverk

For å utnytte vasskrafta på ein driftssikker og god måte, har Tussa eit moderniseringsprogram for dei eldre kraftverka.

Ved å byte ut eller renovere gamle delar, og automatisere og digitalisere prosessar, har vi auka årsproduksjonen ved ei rekkje av kraftverka våre.

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn. Total kraftproduksjon i Tussa er om lag 750 GWh.

Kraftverka våre

Trykk på kraftverka på kartet for å lese om kvar enkelt.