Kva leitar du etter?

BD 0741

All kraft frå Tussa er fornybar

Tussa har 26 heileigde og 3 deleigde vasskraftverk, og 1 biobrenselanlegg. Vasskraftverka har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på 821 GWh i året. Det er nok til å forsyne rundt 41 000 bustadhus med straum i eitt år.

Kraftverka våre

Trykk på kraftverka på kartet for å lese om kvar enkelt og sjå bilete.
Fausa komprimert 47
Fausa minikraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
30
Skår kraftverk
100
Viddal kraftverk
100
Lukehuset på Draura kraftverk
80
Ulsteindalen kraftverk

Modernisering av kraftverk

For å utnytte vasskrafta på ein driftssikker og god måte, har Tussa eit moderniseringsprogram for dei eldre kraftverka. Ved å byte ut eller renovere gamle delar, og automatisere og digitalisere prosessar, har vi auka årsproduksjonen ved ei rekkje av kraftverka våre.

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn. Sjå liste over kraftproduksjonen ved dei 29 vasskraftverka våre.

Eit kraftverk blir til

I 2021 sette vi i drift Osdalen kraftverk. Sjå filmen frå utbygginga.

Gamle Ulsteindalen kraftstasjon

Gamle Ulsteindalen kraftstasjon er eit særeige møte- og selskapslokale, som høver godt til konfirmasjonar, dåp, firmafestar eller andre samlingar.