Kva leitar du etter?

BD 0741

All kraft frå Tussa er fornybar

Tussa eig 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Tussa sine vasskraftverk har ein samla gjennomsnittleg produksjonskapasitet på 750 GWh i året. Det er nok til å forsyne rundt 37 500 bustadhus med straum i eitt år.

Eit kraftverk blir til

I 2021 sette vi i drift Osdalen kraftverk. Sjå filmen frå utbygginga.

Modernisering av kraftverk

For å utnytte vasskrafta på ein driftssikker og god måte, har Tussa eit moderniseringsprogram for dei eldre kraftverka. Ved å byte ut eller renovere gamle delar, og automatisere og digitalisere prosessar, har vi auka årsproduksjonen ved ei rekkje av kraftverka våre.

 • Ulsteindalen kraftverk Sett i drift i 1917 Modernisert i 2001 og 2020
 • Tussa kraftverk Sett i drift i 1961 Modernisert i 1995 og 2018
 • Åmela kraftverk Sett i drift i 1977 Modernisert i 2016
 • Gjerdsvik kraftverk Sett i drift i 1954 Modernisert i 2007
 • Sørbrandal kraftverk Sett i drift i 1952 Modernisert i 2003
 • Kopa kraftverk Sett i drift i 1937 Modernisert i 1993
 • Vartdal kraftverk Sett i drift i 1934 Modernisert i 1978
 • Kolfossen kraftverk Sett i drift i 1931 Modernisert i 1977
 • Bjørdal kraftverk Sett i drift i 1931 Modernisert i 1977

Kraftproduksjon

Tussa produserer 100 % fornybar energi frå regn og smeltevatn. Total kraftproduksjon i Tussa er om lag 750 GWh.

 • Kraftverk Normalproduksjon
 • Tussa kraftverk 280 GWh
 • Åmela kraftverk 136,2 GWh
 • Innvik kraftverk 45 GWh
 • Sørbrandal kraftverk 42,6 GWh
 • Bjørdal kraftverk 30,5 GWh
 • Dale kraftverk 23,2 GWh
 • Urke kraftverk 21,4 GWh
 • Trandal kraftverk 20,9 GWh
 • Standal kraftverk 16,4 GWh
 • Kopa kraftverk 16,1 GWh
 • Osdalen kraftverk 16 GWh
 • Vedeld kraftverk 14,8 GWh
 • Viddal kraftverk 14,5 GWh
 • Gjerdsvika kraftverk 14,3 GWh
 • Vatne kraftverk 14 GWh
 • Kolfossen kraftverk 12,7 GWh
 • Dalane kraftverk 8 GWh
 • Draura kraftverk 6,2 GWh
 • Ulsteindalen kraftverk 4,9 GWh
 • Skår kraftverk 4,8 GWh
 • Dalegjerdet kraftverk 4,3 GWh
 • Vartdal kraftverk 3,6 GWh
 • Bruelva kraftverk 3,2 GWh
 • Nesset kraftverk 2,2 GWh

Kraftverka våre

Trykk på kraftverka på kartet for å lese om kvar enkelt og sjå bilete.
Viddal kraftverk
Viddal kraftverk
Trandal kraftverk
Trandal kraftverk
Dalegjerdet kraftverk
Dalegjerdet kraftverk
Standal kraftverk
Standal kraftverk
Urke kraftverk
Urke kraftverk
Skår kraftverk
Skår kraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
Lukehuset på Urke kraftverk
Draura kraftverk
Draura kraftverk