Kva leitar du etter?

Karriere i Tussa

Tussa treng enda fleire kompetente medarbeidarar for å halde fram med å levere framtidsretta og miljøvennlege tenester. Hos oss får du meiningsfylte oppgåver innan fornybar kraftproduksjon, fiber, IT og installasjon. Vi har godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår, og verdiane vi skapar kjem både miljøet og samfunnet til gode.

Praksisplass og arbeidsveke

Vi tek i mot studentar i kortare praksisperioder innanfor nokre fagområde. Vi tek også imot elevar i arbeidsvekepraksis. Ta kontakt for meir informasjon.

Besøk og omvisning

Vi tek imot skuleklasser for orientering om elektro- og IKT-fag, og for omvisning i nokre av anlegga våre. Ta kontakt dersom du ønskjer å besøke oss.