Kva leitar du etter?

Karriere i Tussa

Tussa treng enda fleire kompetente medarbeidarar for å halde fram med å levere framtidsretta og miljøvennlege tenester. Hos oss får du meiningsfylte oppgåver innan fornybar kraftproduksjon, fiber, IT og installasjon. Vi har godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår, og verdiane vi skapar kjem både miljøet og samfunnet til gode.

Å jobbe med oss

Tussa skal vere ein arbeidsplass medarbeidarane er stolte av, og som legg til rette for personleg utvikling, sjølvstende og trivsel. Som ei rettesnor i kvardagen, har vi KRAFT-verdiane. Dette er interne verdiar som skal leie bedrifta vår i rett retning. Vil du vite meir om verdiane våre, og sjå glimt frå arbeidskvardagen i Tussa, ta ein titt på filmen.

Elektrifiser framtida di: Gjer karriere i Tussa

Å velje rett karriereveg er ein av dei viktigaste beslutningane du vil ta. For dei som er fasinerte av elektrofag, er Tussa ein spennande arbeidsgivar som gir deg mange moglegheiter.

Praksisplass og arbeidsveke

Vi tek i mot studentar i kortare praksisperioder innanfor nokre fagområde. Vi tek også imot elevar i arbeidsvekepraksis. Ta kontakt for meir informasjon.

Besøk og omvisning

Vi tek imot skuleklasser for orientering om elektro- og IKT-fag, og for omvisning i nokre av anlegga våre. Ta kontakt dersom du ønskjer å besøke oss.