Kva leitar du etter?

Fornybar energi

All kraft frå Tussa er fornybar

I dag eig Tussa 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Vi produserer nok fornybar kraft til å forsyne over 37 500 bustadhus med straum i eit år.

Ta kontakt viss det er noko du lurer på

Finn du ikkje svar på det du leitar etter? Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Opningstider på sentralbordet er kvardagar frå 07.30 til 15.30
Opningstider på kundesenteret er kvardagar frå 08.00 til 19.00 og laurdag 12.00 til 15.00