Kva leitar du etter?

El-kontroll

Ein av dei dyktige elektrikarane våre kjem på besøk, kontrollerer det elektriske anlegget og utarbeider ein statusrapport med informasjon om kva som eventuelt må utbetrast. Samtidig får du gode råd om energisparing og trygg bruk av straum og elektriske apparat.

Kampanjepris kr 3 490,-

Det er du som har ansvaret for det elektriske anlegget i bustaden din, og det er mange gode grunnar til å la fagfolk ta ein el-kontroll for deg!

Mange brannar kvart år skuldast feil bruk av elektrisk utstyr eller manglar ved det elektriske anlegget i bustaden. Mange misser livet i desse brannane. Nedstøva sikringskåp som ikkje har vore kontrollert av fagfolk på mange år er ei stor brannfelle.
Om ikkje alt er i orden kan du risikere å verte stilt økonomisk ansvarleg for ein brann som startar på grunn av feil på det elektriske anlegget - sjølv om du har selt huset og flytta!

Prisen er inkl. mva og gjeld for private bustader. Der avstand til kunde overstig 20 km tur/retur, kjem normale transportkostnader i tillegg.

El-kontroll gir også rabatt hos dei fleste forsikringselskap.

Sjekk branntryggleiken i bustaden din