Kva leitar du etter?

BD 0004

Elektriske anlegg - ditt ansvar

Du har sjølv ansvar for at det elektriske utstyret og installasjonane i huset ditt er trygge og stettar styresmaktene sine krav. Noko kan du gjere sjølv, men dei fleste kontrollpunkta må ein elektroinstallatør utføre.

Trygge og gode el-installasjonar

Det finst ei rekkje produkt på marknaden som gjer det elektriske anlegget ditt tryggare. Vi har høg kompetanse på området. Ta kontakt for eit utforpliktande tilbod.

Har du spørsmål om installasjon?

Ta gjerne kontakt for å høyre meir om kva vi kan gjere for deg.