Kva leitar du etter?

Installasjon

Smart straumsparepakke

Varm opp huset ditt når straumen er billegast. Med straumsparepakken kan du flytte forbruket til timane der straumprisen er lågast.

Fornybar energi

All kraft frå Tussa er fornybar

I dag eig Tussa 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Vi produserer nok fornybar kraft til å forsyne over 37 500 bustadhus med straum i eit år.

Kontakt oss

Finn du ikkje svar på det du leitar etter? Ta kon­takt med oss så kan vi hjelpe deg.