Kva leitar du etter?

Søk om støtte frå Tussa berekraftsfond

Tussa deler ut 200 000 kroner til frivillige lag og organisasjonar som vil verte meir miljøvennlege og berekraftige.

Fornybar energi

All kraft frå Tussa er fornybar

Tussa har 26 heileigde og 3 deleigde vasskraftverk, og 1 biobrenselanlegg. Vi produserer nok fornybar kraft til å forsyne over 41 000 bustadhus med straum i eit år.

Kontakt oss

Finn du ikkje svar på det du leitar etter? Ta kon­takt med oss så kan vi hjelpe deg.