Kva leitar du etter?

Fornybar energi

All kraft frå Tussa er fornybar

I dag eig Tussa 25 vasskraftverk og 1 biobrenselanlegg. Vi produserer nok fornybar kraft til å forsyne over 37 500 bustadhus med straum i eit år.

Kontakt oss

Finn du ikkje svar på det du leitar etter? Ta kon­takt med oss så kan vi hjelpe deg.