Chat med oss

Kva leitar du etter?

Driftsmeldingar

Informasjon om feil, nedetid og planlagt arbeid i breibandsnettet og digital-TV. Du kan også melde frå om feil på breiband og TV.

Driftsmeldingar

Planlagt arbeid

Fiberomlegging

Planlagt: 31. mai kl 00:00 - 06:00
Remøy og Runde

Grunna omlegging av fiberkabel vil det bli brot på internett og TV i perioda.

Meld frå om feil på TV eller internett

Kva gjeld det? *