Kva leitar du etter?

I Stock 1075187052

IT-leverandøren for heile Møre og Romsdal

Med Tussa IKT på laget er IT-miljøet ditt i trygge hender. I oss har du ein lokal støttespelar med spisskompetanse på sikkerheit og fleksible IT-løysingar i skya, frå vårt miljøvenlege datasenter eller begge deler.

BD 0593

Visste du at...

  • Tussa IKT har over 80 tilsette, og driftar IT-løysingar for bedrifter både lokalt, regionalt, nasjonalt og i utlandet.
  • Vi leverer IT-tenester i skya, frå vårt eige toppmoderne datasenter eller begge deler – alt etter kundane våre sine behov.
  • Vi har sertifisert oss innan ISO 27001, som stadfestar at vi har gode system og rutinar for å avdekke og stoppe digitale trugslar.
  • Med vår Servicedesk får både du og dine tilsette rask tilgang på IT-kompetanse når dykk treng det.
Sikkerheit

Vi tek pulsen på sikkerheita i IT-miljøet ditt

Små bedrifter er like utsett for dataangrep som store, og ifølgje NSM kunne over 80% av sikkerheitsbrota vore unngått med grunnleggjande sikkerheitstiltak. God opplæring og kompetanse hos brukarane er bedrifta sitt viktigaste verkemiddel for betre datasikkerheit.

IT-tenester

Slik sikrar du bedrifta di mot cyberangrep

Vigleik Hustadnes er leiar for Informasjonssikkerheit hos Tussa IKT, og jobbar dagleg med korleis bedrifter skal møte dei nye digitale utfordringane best mogleg. Han er ikkje i tvil om kva ein bør fokusere på for å sørge for mest mogleg sikker drift.

Tussa datasenter

Rein datakraft på fornybar energi

Med rein datakraft på fornybar energi skaper vi miljøvenlege IT-løysingar til både små og store bedrifter, lokalt og nasjonalt. Med vårt topp moderne datasenter som er bygd etter miljøsertifiserte krav er vi i lag med våre kundar med på å skape ei reinare framtid.

Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre kva vi kan gjere for di bedrift.