Kva leitar du etter?

Viktig læringbedrift innanfor IKT og elektro

Tussa Servicedesk

Med servicedesk hos Tussa får brukarane tilgang til IT-kompetanse via e-post, internett og telefon. Vi skreddarsyr også tenester etter ditt behov!

Rask tilgang til IT-kompetanse når det trengs

Opningstider er måndag–fredag: kl. 08.00–16.00 (mogleg å utvide til kl. 07.00–17.00)

  • Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
  • Sjølvbetening av saker via web
  • Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
  • Formidling av saker til konsulent
  • Sjølvbetening av saker via web
  • Kontaktpunkt for IKT-support via telefon
  • Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
  • Formidling av saker til konsulent
  • Sjølvbetening av saker via web
  • Kontaktpunkt for IKT-support via telefon
  • 1-linje generell IT-support, inntil 5 min.
  • Eskalering og prioritering av innmelde saker
  • Enkel klient-support på operativsystem og nettverk, inntil 5 min.
  • Kontaktpunkt for behov og bestilling av IT-utstyr
  • Support på Microsoft office, Internet Explorer og Adobe Reader. Inntil 5 min.
  • Rapportering
  • 3-parts linjeleverandørhandtering. Avgr. til 2 lev. (opsjon)
  • 3-parts applikasjonsleverandørhandtering (opsjon)
  • Kontaktpunkt for IKT-support via Mail
  • Formidling av saker til konsulent
  • Sjølvbetening av saker via web
  • Kontaktpunkt for IKT-support via telefon
  • 1-linje generell IT-support, inntil 5 min.
  • Eskalering og prioritering av innmelde saker
  • Enkel klient-support på operativsystem og nettverk, inntil 5 min.
  • Kontaktpunkt for behov og bestilling av IT-utstyr
  • Support på Microsoft office, Internet Explorer og Adobe Reader. Inntil 5 min.
  • Rapportering
  • Brukaradm. av filområde, operativsystem, applikasjonar og Citrix
  • Enkel print support med overvaking og handtering av kø
  • Brukaradministrasjon - opprette og slette brukarar. Stk. pris.
  • 3-parts linjeleverandørhandtering. Avgr. til 2 lev.
  • 3-parts applikasjonsleverandørhandtering (opsjon)

Merk: Standard er ei teneste for kunden sitt IT-personell. Support av fag-applikasjonar inngår ikkje i tenesta.

Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre korleis vi kan hjelpe di bedrift.