Interesseskjema - Tussafiber

Meld interessa di i dag og gjer deg klar til å ta imot framtida sine moglegheiter!
 
Vi er avhengig av at ei viss mengd husstandar er interessert før vi kan setje i gang. Meld interessa di i dag, så kan utbygginga starte raskare der du bur.


 
PS: Du vil få beskjed straks det vert planlagt utbygging der du bur. Melding av interesse er ikkje forpliktande.
 

Registrering

Felt med * må fyllast ut
Namn: *  
 
 
Adresse eller gards-/bruksnr.: *  
 
 
Postnr.: *  
 
 
Poststad: *  
 
 
 
Mobilnummer: *  
 
 
Telefonnummer:   
 
 
E-post:   
 
 
 
Felt med * må fyllast ut
Kundenummer i Tussa:   
 
 
 
Kommune: *  
 
 
Namn på område/felt du bur:   
 
 
Kommentar:   
 
 
 
Har breiband frå Tussa i dag:   
 Ja, eg har breiband frå Tussa    
 Nei, eg har ikkje breiband frå Tussa    
 Nei, men eg ønskjer å bestille breiband frå Tussa    
 
 
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
Få nytt regnestykke
Summen stemte ikke


 

Send inn