Kva leitar du etter?

Air ties bokser

Premium WiFi

Bur du i eit stort hus, eller har hus over fleire plan? Har du mange trådlause einingar og brukarar? Då kan Premium WiFi-løysinga vår vere det du treng for å få optimal trådlaus dekning i bustaden din.

Dette er Premium WiFi

Eit smart mesh-nettverk av trådlause aksesspunkt som gir deg god dekning og stabil fart.

  • Ein pakke med tre forsterkarar frå AirTies, som er ideelt for dei fleste norske bustader.

    Om du har Internett 300/300 Mbps eller høgare, er etableringsprisen kr 490,-. 12 md. bindingstid.

  • Du kan velje å kjøpe berre ein forsterkar.

Om du har Internett 300/300 Mbps eller høgare, er etableringsprisen kr 490,-. 12 md. bindingstid.

WiFi-løysinga vår inneheld tre boksar som du plasserer i bustaden. Du kan supplere med fleire boksar etter behov. Boksane kommuniserer trådlaust med kvarandre. Den første boksen skal vere kabla direkte til ruteren/modemet din.

Alle tre boksane er ferdig sett opp i nettverk med kvarandre. AirTies har også ein app som kan rettleie deg med å finne den beste plasseringa for dei 3 boksane.

Du kan laste ned AirTies-appen gratis frå Google Play eller App Store. For dei fleste norske bustadar er løysinga med tre boksar nok. Men dersom huset ditt er stort, har mange etasjar, betongveggar eller vinklar som sperrar for dei trådlause signala, kan du trenge fleire boksar enn dei tre som er i pakken.

Bestill Premium WiFi

Bestill Premium WiFi

Dersom du skriv inn kundenummeret ditt kan vi raskare finne deg i kundesystemet vårt.

Premium WiFi

Etablering kr 990,- (Kr 490,- ved internetthastigheit 300 Mbps og over) Månadspris kr 49,-. 12 md. binding frå faktureringsdato.

Fleire val

Snarvegar

Alexander dummer UH xs Fiz Tk unsplash

Foreldrekontroll

Med foreldrekontroll kan du bestemme kven som får lov til å kople seg til internett, og kva tid på døgnet.