Kva leitar du etter?

BD 0953

Wifixadet

Treng du hjelp med internettet heime? Vi hjelper deg med alt frå å kople opp utstyr til å måle og utvide WiFi-dekninga. Vi tek gjerne eit heimebesøk.

Dei fleste problema med internett kjem av dårleg WiFi-dekning. Det skuldast ofte hindringar eller avstand mellom ruteren og eininga di. Ein kan gjere nokre ting sjølv, som å flytte ruter og forsterkarar. Her kan du lese våre gode råd om trådlaust nett.

Om det ikkje er nok, kan du få heimebesøk av breibandspatruljen. Vi kan måle og utvide WiFi-dekninga i huset ditt, og kople opp trådlaust utstyr om nødvendig.

Treng du hjelp med internettet heime?

Ta kon­takt med oss – så fik­sar vi det.