PÅMELDING


 

WEBINAR | 22. JUNI, KL 10.00 -11.00

 

Straumselskapa i Tussa, Tafjord, SFE og Sognekraft har slått seg saman

Du får eit innblikk i det nye selskapet og kva gode tankar vi har om nye produkt og tenester som skal hjelpe bedrifter til å ta smarte val. Du får møte den nye leiaren vår, og får vite meir om kva det betyr for deg som kunde at vi har fått eit større og meir spesialisert kompetanseteam.
Webinaret er gratis.
 

Vi gleder oss til ein energifylt time der vi også lanserer det nye namnet vårt!

10.00
Velkommen   Camilla Blom - Leder bedriftsmarked
10.05 
Når gode energiar går i lag   Øystein Vikingsen Fauske - Adm. dir
Namneslepp og presentasjon av det nye selskapet.
10.15
Smarte bedrifter gjer smarte val   Camilla Blom - Leder bedriftsmarked
Styrka fagmiljø, smart teknologi og gode produkt. Vi presenterer den egenutvikla bedriftsportalen vår som gir automatiserte løysingar som gjer bedrifta di smartare, meir energieffektiv og meir berekraftig. Få vite meir om proaktiv energiovervaking der vi kombinerer kostnader og moderne sensorteknologi.
10.30 
Rykande fersk analyse av kraftmarknaden - prisar og prognoser
Margrete Heltne Hovde - Seniorrådgiver kraftmarked
Olav Botnen - Senioranalytikar i Volue Insight
Med bakgrunn i historisk høge prisar i mai, gir vi deg eit godt overblikk over dagens prisbilde og kraftprisane i eit lengre perspektiv. Bli oppdatert og ta dei smarte vala.
 
 
 

Meld deg på

Du vil få tilsendt link til webinaret mandag 21.juni.
Førenamn: *  
 
 
Etternamn: *  
 
 
E-post: *  
 
 
Telefon: *  
 
 
Firma: *  
 
 
Stilling   
 
 
 
Dersom du opplever problem med sikkerheitssjekken: Bakgrunnen der du skriv inn svaret ditt skal bli grønt når svaret er rett! Om du ikkje får grøn bakgrunn, klikk på ikonet til venstre for reknestykket (dei to grøne pilene). Då vil du få eit nytt reknestykke.
 
Sikkerhetssjekk: *
(Skriv inn summen)
Få nytt regnestykke
Summen stemte ikke


 

Send inn