Kva leitar du etter?

Kon­ser­net

Tussa er organisert som konsern, der Tussa Kraft er morselskap over fire heileigde dotterselskap. I tillegg har Tussa deleigarskap i fleire selskap.

Tussa Kraft

Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan då vore kraftprodusent og -leverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den store utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering generelt, og i kraftforsyninga spesielt, og i dag er Tussa Kraft morselskapet i eit leiande energi- og breibandskonsern på Nord-Vestlandet.

Tussa Kraft yter tenester innan økonomi, finans, innkjøp, sekretærtenester, personal og kommunikasjon til dotterselskapa. Selskapet har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og har 23 fast tilsette. Adm. direktør er Elling Dybdal.

NO 916 929 641 MVA
Fakturaadresse: faktura.tk@tussa.no

Tussa Energi

Tussa Energi produserer kraft, byggjer og driv vasskraftverk, og sel kraft på den nordiske kraftbørsen.

Tussa Energi eig og driv 29 vasskraftverk, som ligg i kommunane på søre Sunnmøre, i Stryn og Stranda. I tillegg til vasskraftproduksjon har Tussa Energi eit biobrenselanlegg i Ørsta sentrum.

Selskapet er aktør på den nordiske kraftbørsen NordPool.

Tussa Energi har 20 tilsette og hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune. Adm. direktør er Elling Dybdal.

NO 916 929 641 MVA
Fakturaadresse: faktura.te@tussa.no

Sunnmøre Energi

Sunnmøre Energi er eit reint produksjonsselskap med to mindre kraftverk som vert opererte av Tussa Energi.

Sunnmøre Energi er heileigd av morselskapet Tussa Kraft, og det er ingen tilsette i selskapet. Adm.dir. er Elling Dybdal.

NO 916 579 020 MVA
Fakturaadresse: faktura.se@tussa.no

Tussa IKT

Tussa IKT produserer og sel kommunikasjonstenester og IT-tenester. Breibandsnettet dekkjer søre Sunnmøre og Stryn, og det blir bygt ut fiber til hushaldningar og bedrifter . Parallelt med dette blir det satsa sterkt på IT-tenester til næringslivet, primært regionalt, men også til andre delar av landet .

Tussa IKT har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta og avdelingar i Ålesund, Stryn og Åndalsnes, og selskapet har 76 fast tilsette. Adm. direktør er Ivar Driveklepp.

NO 983 450 342 MVA
Fakturaadresse: faktura.tikt@tussa.no

Tussa Installasjon

Tussa Installasjon er ein elektroentreprenør som leverer tenester innan dei aller fleste elektrotekniske fagområda som t.d. sterkstraum, svakstraum, automasjon, tele og data. Det vert levert tenester til privatpersonar, industri og næringsverksemder.

Tussa Installasjon har avdelingar i Ørsta, Ulsteinvik, Fosnavåg og Stryn. Selskapet har 85 fast tilsette og om lag 20 lærlingar. Adm. direktør er Roar Stenersen.

NO 915 050 514 MVA​
Fakturaadresse: faktura.installasjon@tussa.no

Linja

Linja og Mørenett har slått seg saman, og held fram under namnet Linja. Med rundt 100 000 nettkundar frå Giske i nord til Askvoll i sør er Linja eit av dei største nettselskapa i Noreg. 320 medarbeidarar arbeider i Linja.

Tussa eig 32,9 prosent av Linja.

Les meir på Mørenett.no

Wattn

Wattn er eit straumsalsselskap eigd av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft.

Tussa sin eigardel i Wattn er 21,9 prosent.

Les meir på Wattn.no