Kva leitar du etter?

Organ­isas­jo­nen

Tussa er organisert som konsern, der Tussa Kraft er morselskap over fire heileigde dotterselskap. I tillegg har Tussa deleigarskap i fleire selskap.

Tussa Kraft

Tussa Kraft vart stifta i 1949 og har sidan då vore kraftprodusent og -leverandør på søre Sunnmøre. Selskapet har vore med i den store utviklinga i regionen, både med omsyn til industrialisering generelt, og i kraftforsyninga spesielt, og i dag er Tussa Kraft morselskapet i eit leiande energi- og breibandskonsern på Nord-Vestlandet.

Tussa Kraft yter tenester innan økonomi, finans, innkjøp, personal og kommunikasjon til dotterselskapa. Selskapet har hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune, og har 21 fast tilsette. Adm. direktør er Elling Dybdal.

NO 916 929 641 MVA
Fakturaadresse: faktura.tk@tussa.no

Tussa Energi

Tussa Energi produserer kraft, byggjer og driv vasskraftverk, og sel kraft på den nordiske kraftbørsen.

Tussa Energi har 24 heileigde og 1 deleigd vasskraftverk. Vasskraftverka ligg i kommunane på søre Sunnmøre og i Stryn. I tillegg til vasskraftproduksjon har Tussa Energi eit biobrenselanlegg i Ørsta sentrum.

Selskapet er aktør på den nordiske kraftbørsen NordPool spot, og handlar også på terminmarknaden Nasdaq OMX.

Tussa Energi har 21 tilsette og hovudkontor i Hovdebygda i Ørsta kommune. Adm. direktør er Elling Dybdal.

NO 916 929 641 MVA
Fakturaadresse: faktura.te@tussa.no

Sunnmøre Energi

Sunnmøre Energi er eit reint produksjonsselskap med to mindre kraftverk som vert opererte av Tussa Energi.

Sunnmøre Energi er heileigd av morselskapet Tussa Kraft, og det er ingen tilsette i selskapet. Adm.dir. er Elling Dybdal.

NO 916 579 020 MVA
Fakturaadresse: faktura.se@tussa.no

Sunnmøre EnergiTussa IKT

Tussa IKT produserer og sel kommunikasjonstenester og IT-tenester. Tussa IKT
sitt breibandsnett dekkjer heile søre Sunnmøre, og selskapet byggjer ut fiber
til hushaldningar og bedrifter.

Parallelt med dette blir det satsa sterkt på IT-tenester til næringslivet, primært
i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men også til andre delar av landet.

Houvudkontoret til selskapet ligg i Hovdebygda i Ørsta kommune, og selskapet har avdelingar i Ålesund og Stryn. Ved utgangen av 2020 hadde Tussa IKT 63 fast tilsette. Adm. direktør er Ivar Driveklepp.

NO 983 450 342 MVA
Fakturaadresse: faktura.tikt@tussa.no

Tussa Installasjon

Tussa Installasjon er ein elektroentreprenør som leverer tenester innan dei aller fleste elektrotekniske fagområda som t.d. sterkstraum, svakstraum, automasjon, tele og data. Det vert levert tenester til privatpersonar, industri og næringsverksemder.

Tussa Installasjon har hovudkontor i Ørsta og avdelingar i Ulsteinvik, Fosnavåg og Stryn. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 76 fast tilsette, og adm. direktør er Roar Stenersen.

NO 915 050 514 MVA​
Fakturaadresse: faktura.installasjon@tussa.no

Mørenett

Mørenett er eit nettselskap på Sunnmøre og delar av Nordfjord. Mørenett er eit samarbeid mellom Tafjord Kraft og Tussa Kraft. Tafjord Kraft eig 53,66 % og Tussa Kraft AS 46,34 % av aksjane i selskapet.

Hovudkontoret ligg i Herøy kommune, og selskapet har avdelingar i Ålesund, Ørsta, Vanylven, Norddal og Stryn.

Les meir på Mørenett.no

Wattn

Kraftkonserna Tafjord, Sogn og Fjordane Energi (SFE), Tussa og Sognekraft starta hausten 2020 eit samarbeid om framtidig straumsal i eit felleseigd selskap, Wattn.

Tussa sin eigardel i Wattn er 21 prosent.

Les meir på Wattn.no