Kva leitar du etter?

Driveklepp og Gurskevik kontraktsignering
Ivar Driveklepp og Roy Gurskevik signerte avtalen 29. august

Tussa og Axbit inngår strategisk samarbeidsavtale

31.08.2023

Dei to IT-selskapa utfyller kvarandre, og saman vil dei levere software og IKT-tenester til kundar regionalt og nasjonalt.

Intensjonen er å utvikle felles kundetenester og ha eit større produkt og tenestespekter. Selskapa vil tilby skreddarsaum og hyllevare innan teknologisk infrastruktur, IT-drift, IT-sikkerheit, softwareutvikling og integrasjon med Microsoft 365- tenester og andre softwareplattformer.

- Samarbeidet kjem kundane til gode gjennom langsiktige og trygge kundeforhold, der begge selskapa vil bidra i heile utviklingsløpet for kunden. Vi vil saman bidra til at regionale og nasjonale kundar blir digitalt og teknologisk sterkare rigga og meir innovative i både drifta si og den vidare utviklinga, seier Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

Samarbeidsavtalen vart signert 29. august. No planlegg selskapa fleire arrangement. Det første er under Hub for Ocean i Florø 14. september. 5. oktober inviterer dei til kundearrangement i Molde.

- Axbit og Tussa IKT utfyller kvarandre og operer i same marknadsområde, men utan å vere konkurrentar. No ser vi fram til å møte nye og eksisterande kundar, og saman bidra til innovasjon og utvikling.
Roy Gurskevik, dagleg leiar i Axbit

Om Axbit

Axbit er eit softwareselskap som jobbar med moderne teknologi og innovative system og plattformer for kundar som ønskjer å digitalisere og innovere verksemda si. Selskapet sitt mål er å vere ein strategisk samarbeidspartnar og hjelpe kundane med å effektivisere, automatisere og sjå nye moglegheiter ved hjelp av digitale verktøy. Axbit har konsulentar og kontor i Molde, Ålesund og Gdansk.

Om Tussa IKT

Tussa IKT leverer komplette og fleksible bedriftsløysingar basert på nettskya Microsoft Azure, IT-tenester frå eige datasenter, IT-sikkerheitstenester og ein profesjonell servicedesk. Selskapet sitt breibandsnett dekkjer søre Sunnmøre og Stryn, og det blir bygt ut fiber til hushaldningar og bedrifter. Selskapet har kontor i Ørsta, Ålesund, Åndalsnes og Stryn.

Tussa IKT er eit dotterselskap i Tussakonsernet. Tussa sin visjon er å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar. Tussa er ISO 14001-sertifisert innanfor miljøleiing. I tillegg er Tussa IKT sertifisert i ISO 27001, informasjonssikkerheit.