Kva leitar du etter?

Spørjeundersøking på e-post

19.10.2023

I oktober sender Tussa ut ei spørjeundersøking på e-post til privatkundar, bedriftskundar, leverandørar og andre som regelmessig er i kontakt med selskapet. E-posten inneheld ei lenke til ei spørjeundersøking. Det er Tussa og Sentio som er avsendar av e-posten.

Vi ønskjer å undersøke omdømmet vårt, og sender difor ut ei undersøking der vi ber deg svare på kva inntrykk du har av Tussa. Undersøkinga er viktig for arbeidet vårt med å hjelpe kundane på best mogleg måte og tilby relevante produkt og tenester.

For å gjere det enklast mogleg å delta i undersøkinga, vel vi å sende ut ei lenke i e-posten. Lenka er trygg å klikke på. Starten av lenka ser slik ut: https://svar.sentio.no/answer?...

Det er Sentio Research som gjennomfører undersøkinga på vegne av Tussa, og er ansvarleg for datainnsamling, databehandling og rapportering av resultat. Data blir handsama konfidensielt, og alle svara er anonyme.

Undersøkinga blir sendt ut i veke 43, og datainnsamlinga vil skje i veke 43 til 45.

På førehand takk for hjelpa!