Kva leitar du etter?

Finan­siell informasjon

Det er sal av vasskraftproduksjonen på den nordiske kraftbørsen som i normalår gir dei største inntektene til Tussa. Inntektene kjem også frå sal av IT-tenester, breiband og installasjonstenester, og frå nettverksemda Linja AS.

Gir tilbake

Ein stor del av overskotet i Tussa går tilbake til lokalsamfunnet gjennom utbyte til eigarane. Tussa er i dag eigt av åtte lokale kommunar, KLP og eit kraftselskap.

Overskotet går også til produksjon av meir fornybar energi, og til utbygging av infrastruktur innanfor IT og kommunikasjon.

Menneskerettar og arbeidsforhold