Kva leitar du etter?

BD 0654 2000

Skybaserte IT-tenester

Vi leverer skybaserte IT-tenester rett frå vårt framtidsretta og miljøvenlege datasenter. Saman med deg finn vi den beste IT-løysinga for bedrifta di.

IT-tenester frå topp moderne datasenter

Fleksibel og kostnadseffektiv

Kundane våre lever i takt med sin eigen produksjon. I praksis betyr det at IT-kostnaden vert skalert opp og ned, alt etter behovet i bedrifta. Med oss betalar du for det du brukar. Dette gjer at du aldri treng å investere meir enn nødvendig for å sikre framtidig vekst. Anten du må skalere opp eller ned leverer vi den kapasiteten du treng, noko som er like viktig i gode som i dårlege tider.

BD 0533 750

Stabilt, sikkert og sytalaust

For å sikre stabile tenester, vert alle IT-systema overvaka dag og natt. Som kunde har du tilgang til 50 IT-ekspertar som alle jobbar for at IT-løysingane dine skal fungere optimalt. Vi er her kvar einaste dag heile året. Dette gir deg tryggleik også når eigne tilsette har ferie.

Tussa datasenter

Rein datakraft på fornybar energi

Med rein datakraft på fornybar energi skaper vi miljøvennlege IT-løysingar til både små og store bedrifter, lokalt og nasjonalt. Med vårt topp moderne datasenter som er bygd etter miljøsertifiserte krav er vi i lag med våre kundar med på å skape ei reinare framtid.


Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre kva vi kan gjere for di bedrift