Kva leitar du etter?

DSCF1273
Magnus Grimstad, leiar for forretningsområdet IT og Magnus Lande, gruppeleiar IT-infrastruktur, tok i mot prisen på vegne av Tussa. Til venstre i biletet er Øyvind Dahl og Vegard Løvberg i Fortinet.

Tussa vann prisen som årets MSP-partnar

31.01.2023

På ei partnarsamling i regi av nettverksleverandøren Fortinet møttest alle samarbeidspartnarane for å diskutere nye IT-produkt og tenester. Her gjekk Tussa heilt til topps då dei beste selskapa skulle kårast.

Tussa var best innanfor kategorien managed service partner, forkorta MSP-partnar. Tussa er særs nøgde med samarbeidet med Fortinet og er stolte over å motta prisen.

- Vi har eit mål om å levere dei beste løysingane til kundane, og det å vinne denne prisen i konkurranse med store landsdekkjande aktørar er inspirerande.
Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT.

Nettverkstenester og IT-sikkerheit

Prisen viser det høge fagnivået Tussa har innanfor det å levere nettverk som ei teneste, der selskapet står for både leveranse, drift og overvaking.

- I løpet av tre år har vi oppnådd god vekst, og tenesta har blitt godt motteke av både eksisterande og nye kundar. Ein viktig del av tenesta er å ivareta IT-sikkerheit for kundane, noko som berre blir viktigare og viktigare med omsyn til nettverksløysingar, seier Driveklepp.

Tussa har i løpet av dei siste åra lansert fleire IT-sikkerheitsprodukt, etablert eit solid fagmiljø innanfor IT-sikkerheit og blitt ISO 27001-sertifisert.


BD 0226
Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT

Imponert over Tussa

- Fortinet Norge er imponert over kompetansen til Tussa, seier Thomas Aanstad Evensen administrerende direktør i Fortinet Norge.

- Tussa imponerer stadig det tekniske-teamet vårt ved å vere nyfikne, lærevillige og ikkje minst ved å vise stadig høgare kompetanse på Fortinet. Tussa har gjennom dei siste åra vist eit solid entreprenørskap i form av tidleg adopsjon og utvikling av tenestekatalogen. Ved å utfordre oss løftar dei partnarskapen til det neste nivået, og dei bidreg til å heve oss som produsent.

- Tussa imponerer stadig det tekniske-teamet vårt.
Thomas Aanstad Evensen adm. direktør i Fortinet Norge
IT-tenester frå Tussa
Tussa har i løpet av dei siste åra lansert fleire IT-sikkerheitsprodukt, etablert eit solid fagmiljø innanfor IT-sikkerheit og blitt ISO 27001-sertifisert.

På partnarsamlinga var mange av Fortinet sine samarbeidspartnarar samla for å diskutere og utveksle erfaringar. Årets MSP-partnar var ein av fleire prisar som vart delte ut til samarbeidspartnarane under samlinga.