Kva leitar du etter?

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Trandalblues og god stemning i 2019
Foto: Trandalblues.no

Tussa sponsar festivalsommaren

20.06.2022

Sol og sommar betyr for mange å gå på festival. På søre Sunnmøre er vi heldige og har eit rikt utval av festivalar innanfor musikk, kultur og natur. Tussa er stolt sponsor av små og store festivalar.

Trebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Trebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Tussa si sponsorverksemd skal skape engasjement og bidra til eit mangfaldig kultur

Trebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Tussa si sponsorverksemd skal skape engasjement og bidra til eit mangfaldig kultur- og idrettsliv på søre Sunnmøre

Den gode stemninga og folkelivet 17. mai var ein god forsmak på Trebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Tussa si sponsorverksemd skal skape engasjement og eit mangfaldig kultur- og idrettsliv på søre Sunnmøre, og bidra til å styrke merkevara Tussa. Gjennom samarbeidet med lag og organisasjonar i alle dei åtte eigarkommunane våre, treff vi mange eldsjeler,

Den gode stemninga og folkelivet 17. mai var ein god forsmak på festTrebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Tussa si sponsorverksemd skal skape engasjement og eit mangfaldig kultur- og idrettsliv på søre Sunnmøre, og bidra til å styrke merkevara Tussa. Gjennom samarbeidet med lag og organisasjonar i alle dei åtte eigarkommunane våre, treff vi mange eldsjeler,

Den gode stemninga og folkelivet 17. mai var ein god opptakt til festivalsommaren 2022. Akkurat som å kunne feire nasjonaldagen saman, er festivalar, og det å kunne oppleve musikk, kultur og natur saman med andre, noko vi har sakna.


Trebaatfestivalen, Naturfestivalen, Trandal Rock, Trandal Contry og Trandal Blues, Sunnmøre kammermusikkfestival, Skåla Opp, Blåfelden Rett Opp, Melshornløpet, Sommarljom, Kong Arthurspelet, Indiefjord, Tonehimmel.

Tussa si sponsorverksemd skal skape engasjement og eit mangfaldig kultur- og idrettsliv på søre Sunnmøre, og bidra til å styrke merkevara Tussa. Gjennom samarbeidet med lag og organisasjonar i alle dei åtte eigarkommunane våre, treff vi mange eldsjeler,

Den gode stemninga og folkelivet 17. mai vart ei god opptakt til festivalsommaren 2022. Akkurat som å feire nasjonaldagen saman, er festivalar, og det å oppleve musikk, kultur og natur saman med andre, noko vi har sakna dei to siste åra.

I sommar står ei rekkje festivalar på programmet på søre Sunnmøre og Stryn. Trandalblues, Trandal Country og Trandal Rock, Trebaatfestivalen, Skåla Opp, Sommarljom, Tonehimmel, Kong Arthurspelet og Inderock bidreg alle til utvikling og trivsel på søre Sunnmøre og Stryn, og er mellom festivalane Tussa støttar.

Bidreg til liv og røre

Tussa støttar kvart år over 100 lokale lag og organisasjonar og er ein viktig sponsor og samarbeidspartar for lokale lag, foreiningar, kulturaktørar og festivalar.

Tussa si sponsorverksemd blir gjort med utgangspunkt i å bidra til attraktive lokalsamfunn. Både fordi vi ønskjer å gi noko tilbake til samfunna der vi utnyttar felles naturressursar, og fordi vi er avhengige av levande samfunn for å kunne vere ein attraktiv arbeidsplass, rekruttere og behalde dei medarbeidarane vi har. Levande samfunn er også avgjerande for kundane og leverandørane våre.

Vi ønskjer deg ein god sommar, med eller utan festivalbillettar!

Tilbakeblikk til Trebaatfestivalen i 2019
Tilbakeblikk til Trebaatfestivalen i 2019
Saudehornet Rett Opp over skoddehavet i 2019
Saudehornet Rett Opp over skoddehavet i 2019
God stemning under Sommarljom
God stemning under Sommarljom
Motbakkeløp opp på Melshornet i Volda
Motbakkeløp opp på Melshornet i Volda
Trandalblues og god stemning i 2019
Trandalblues og god stemning i 2019