Kva leitar du etter?

Søk om sponsormidlar frå Tussa

05.01.2022

Tussa er stolt støttespelar til små og store lag og organisasjonar på søre Sunnmøre. Nytt i år er at vi også vil dele ut sponsormidlar i Stryn kommune. Søknadsfristen er 15. januar.

Det store utvalet av frivillige lag og organisasjonar skaper liv og mangfald i bygdene våre, og gjer lokalsamfunna til attraktive stader å bu, arbeide og besøkje. Det vil Tussa støtte opp om. Vi er til stades på fotballstadion, deltek på lan-party, gir vekk refleksvestar til 1. klassingane våre, og samarbeider med korps, kor og festivalar.

Tussa er engasjert og stolt støttespelar til mangfaldet av lag og organisasjonar på søre Sunnmøre og Stryn.

Fristen for å søkje om sponsormidlar er 15. januar 2022.

Tussa sponsorannonse halvside 246x181mm