Kva leitar du etter?

Sindre Rotevatn

Ny styreleiar i Tussa Kraft

25.05.2023

Sindre Rotevatn er valt til ny styreleiar i Tussa Kraft.

Jorunn Skrede er valt til nestleiar. Valet skjedde i styremøtet i Tussa Kraft 24. mai, og det var samrøystes.

Styret i Tussa Kraft AS er samansett av 11 personar. Sju personar er valt inn av eigarane, fire er tilsetterepresentantar, valt inn av medarbeidarane i Tussa.

Styret i Tussa Kraft
Styreleiar:
Sindre Rotevatn

Nestleiar:

Jorunn Skrede

Styremedlemer med vara:
Aina Iren Slettedal Eide med personleg vara Egil Brækken
Per Kristian Furø med personleg vara Linn-Therese Hansen Sævik
Anne Stine Foldal Aam med personleg vara Knut Olav Standal
Oskar Grimstad med personleg vara Elisabeth Lauvstad Haugen
Kjell Arne Aurstad med personleg vara Mariann Øye
Sindre Rotevatn med personleg vara Ragnhild Aarflot Kalland
Jorunn Skrede med personleg vara Rune Egil Myklebust

Olav-Arne Vinjevoll (tilsettrepresentant)
Sindre Svellingen (tilsettrepresentant)
Torgeir Bratteberg (tilsettrepresentant)
Daniel Fjørtoft (tilsettrepresentant)