Kva leitar du etter?

BD 0025

Gode råd om trådlaust nett

Det er fleire tiltak du kan gjere sjølv for å få mest mogleg ut av det trådlause nettet ditt. Vi har samla gode råd og tips for deg her.

Dei teknologiske vanane våre har endra seg kraftig dei siste åra. Breibandskrevjande strøymetenester som Netflix, TV 2 Play og HBO, heimekontorløysingar, gaming og liknande blir berre meir og meir vanlege.

Dei fleste bustader har også mange fleire einingar som nettbrett og mobilar som ikkje kan kablast. Dette set no større krav til det trådlause nettet enn nokon gong. Det er fleire tiltak du kan gjere sjølv for å få mest mogleg ut av det trådlause nettet ditt. Vi har samla gode råd og tips for deg her.

Wifixadet

Treng du hjelp med internettet heime? Vi hjelper deg med alt frå å kople opp utstyr til å måle og utvide WiFi-dekninga. Breibandspatruljen tek gjerne eit heimebesøk.