Kva leitar du etter?

BD 0764

Styret i Tussa Kraft

Styret i Tussa Kraft AS er samansett av 11 personar. Sju personar er valt inn av eigarane, fire er tilsetterepresentantar, valt inn av dei tilsette i Tussa.

Styret i Tussa Kraft
Styreleiar: Gunnar Gjørtz

Styremedlemer:
Kjell Arne Aurstad
Sindre Rotevatn
Oskar Grimstad
Jorunn Skrede
Anne Stine Foldal Aam
Ann-Kathrin Storøy
Håvard Marøy (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
Olav Arne Vinjevoll (tilsetterepresentant)
Daniel Fjørtoft (tilsetterepresentant)


Styra i dotterselskapa

Styret i Tussa Energi og Sunnmøre Energi
Styreleiar: Anne Berit Madsen

Styremedlemer:
Nina Melle Scharning
Roar Stenersen
Styret i Tussa IKT
Styreleiar: Elling Dybdal

Styremedlemer:
Anne Berit Madsen
Roar Stenersen
Harald Kvangarsnes (tilsetterepresentant)
Knut Arne Grimstad (tilsetterepresentant)
Styret i Tussa Installasjon
Styreleiar: Elling Dybdal

Styremedlemer:
Anne Berit Madsen
Nina Melle Scharning
Torgeir Bratteberg (tilsetterepresentant)
Oddbjørn Nordang (tilsetterepresentant)