Kva leitar du etter?

BD 0098

Heimebesøk

Du kan bestille eksperthjelp heim til deg. Du kan til dømes få hjelp til å måle WiFi-dekninga i huset ditt, kople opp Telia box og e-postoppsett.

Bestill heimebesøk

Ta kontakt med oss så kan vi rettleie deg i pris og setje opp ei tid for besøk som høver deg. Du kan ta kontakt på telefon, eller sende inn skjemaet, så tek vi kontakt med deg! Det er berre dei som er breibandskundar hos oss som kan bestille heimebesøk. Du betalar ikkje for retting av feil som skuldast Tussa.

Treng du hjelp med internettet heime?

Ta kon­takt med oss – så fik­sar vi det.