Kva leitar du etter?

IT-tenester frå topp moderne datasenter

Sentrale tenester

Serverleige, overvaking av utstyr og servicedesk.

Hos oss kan du leige kapasitet til ein eller fleire serverar. Vi tilbyr også overvaking av kommunikasjonslinjer, servere og anna kritisk utstyr. Med servicedesk hos Tussa får brukarane tilgang til IT-kompetanse via e-post, internett og telefon.

Auka effektivitet med andre driftsytingar

Dersom du kombinerer vår servicedesk-teneste med anna driftsbistand vil vi kunne hjelpe deg med tilgangar og andre utfordringar – utan å måtte involvere andre. Mange problemstillingar brukarane har er knytt mot passord-problematikk og spørsmål om tenestar dei nyttar er tilgjengelege. Ved hjelp av ei driftsavtale eller overvaking vil vi raskt kunne hjelpe deg med slike spørsmål. På den måten vil du auke effektiviteten for dine tilsette.

Våre tenester

Vi skreddarsyr tenester etter dine behov!

Tussa Servicedesk

Med servicedesk hos Tussa får brukarane tilgang til IT-kompetanse via e-post, internett og telefon. Vi skreddarsyr også tenester etter ditt behov!

Tussa datasenter

Rein datakraft på fornybar energi

Med rein datakraft på fornybar energi skaper vi miljøvenlege IT-løysingar til både små og store bedrifter, lokalt og nasjonalt. Med vårt topp moderne datasenter som er bygd etter miljøsertifiserte krav er vi i lag med våre kundar med på å skape ei reinare framtid.

Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre kva vi kan hjelpe deg med