Kva leitar du etter?

Menneskerettar og sømelege arbeidsforhold

Kundane og samarbeidspartnarane våre skal vere trygge på at varene- og tenestene frå Tussa er produsert på ein måte som sikrar grunnleggjande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold.

Openheitslova skal fremje verksemder si respekt for grunnleggjande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold i samband med produksjon av varer og levering av tenester. Lova skal også sikre ålmenta tilgang til informasjon om korleis verksemder handterer negative konsekvensar for grunnleggjande menneskerettar og sømelege arbeidsforhold.

Tussa gjennomfører aktsemdsvurderingar i tråd med openheitslova. Det er ikkje avdekt tilfelle som krev gjenoppretting eller erstatning i rapporteringsåret 2022.

Ta kontakt viss det er noko du lurer på