Chat med oss

Kva leitar du etter?

Fartsmålar

Lurer du på om du får hastigheita du betalar for? Med Speedtest frå Ookla kan du sjølv måle farta på mobil eller PC.

For å få rett fartsmåling må du velje å måle mot Tussa IKT AS sin server i Ørsta. Dersom ein annan leverandør er førehandsvalt må du sjølv trykkje på pila under "GO"-knappen, og velje Tussa IKT AS i Ørsta.

Testen er levert av Speedtest frå Ookla. Meir informasjon og fleire innstillingar finn du på deira nettsider.

Går det for sakte?

På trådlaust nett kan farta di bli påverka av hindringar eller avstand mellom deg og ruteren. For eit best mogleg resultat bør du kable utstyret ditt, eller vere i nærleiken av ruteren.

Møt breibandspatruljen

Har du problem med WiFi-dekninga i huset ditt? Eller treng du hjelp til å kople opp TV-boks eller setje opp e-post? Bestill eit heimebesøk frå Breibandspatruljen. Wifixadet!