Chat med oss

Kva leitar du etter?

Kom i gang med digital-TV

Her kan du som TV-kunde finne nyttig informasjon om kopling av TV-boks, val av kanalar og strøymetenester, brukarrettleiingar og mykje meir.

Gratulerer med tilgang til ditt nye underhaldningsunivers! Med digital-TV frå Telia kan sjå det du vil, der du vil, når du vil. I Valmenyen kan du velje dei kanalane og strøymetenestene du sjølv ønskjer. Med Telia Play-appen kan du få tilgang til strøymetenester, opptak og direktesendingar frå mobilen, anten du er heime, på hytta eller på farten.

Store modular nedover:

  • TV valmeny
  • Sjå TV utan boks
  • Kopling av TV-boks
  • Kanalar og tenester
  • Brukarrettleiingar

Kanalar og tenester

Brukarrettleiingar

Treng du hjelp til å kople opp?

Velg område

Valmenyen

Anten du føretrekk TV, strøyming eller sport, kan du sjølv velje kva innhald som skal vere i pakken din. Du kan byte ut kanalane du ikkje brukar mot strøymetenester, eller oppdage heilt nye kanalar.

Kontakt oss