Kva leitar du etter?

Voldaportalen

Voldaportalen er eit unikt prosjekt lokalt, med både næring og bustadar i same bygg. Tussa Installasjon har stått for alt av elektriske installasjonar både i nærings- og bustaddelen.

Totalt består prosjektet av om lag 30 leiligheiter i ulike storleikar. Alle leiligheitene i bustaddelen er utrusta med smarthusteknologi. Med framtidsretta teknologi kan kunden sjølv enkelt leggje til nye lys- og modusbrytarar, samstundes som ein kan betene installasjonen på vanleg måte.

Vi har hatt eit veldig godt samarbeid med Tussa. Dei er framoverlente og løyser det meste på strak arm.
Lars Gjesdal, prosjektleiar PEAB K. Nordang AS
Voldaportalen

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for å høyre meir om kva vi kan gjere for bedrifta di.