Kva leitar du etter?

BD 0654 2000

Vedlikehald i Tussa datasenter

For å halde datasystema oppdatert og for å sikre ei god oppetid for brukarane, er det viktig med periodisk vedlikehald. Vi har delt opp vedlikehaldet i tre kategoriar, tungt vedlikehald, vedlikehald og lett vedlikehald.

Planlagt vedlikehald

På følgjande datoar har vi planlagt vedlikehald frå 17:00, eller etter avtale.

Tungt vedlikehald

Når vi tek tungt vedlikehald, vil vi gjere større oppgraderingar. Dette vil medføre at IT-systema vil vere utilgjengeleg i den perioden vedlikehaldet varer. Vi har no valt å ta tungt vedlikehald i helgar. Vi har ikkje sett opp når dette skal skje, men vi kjem til å gi varsel i god tid, og minst ei veke før.

Vedlikehald

Under vedlikehald vil vi ta programoppdateringar og oppgraderingar av operativsystem (sikkerheits-oppdateringar). Den 3(4) veka i månaden vil vi køyre vedlikehald på alle system. Vedlikehaldet startar tysdag 17:00 og avsluttast torsdag 06:00. Det er kun onsdag frå 17:00 til torsdag morgon 06:00 det kan verte sporadiske stopp i produksjonen. Brukarane kan då merke delvis nedetid av systema.

Lett vedlikehald

Den 1(2) onsdagen i månaden klokka 17:00, eller etter avtale, installerer vi innmeldte programoppdateringar. Nedetid vil vere avhengig av omfanget og om applikasjons-eigarar har meldt inn programoppdateringar. I juli er det redusert bemanning grunna ferieavvikling, og det vert kun utført innmeldte oppgraderingar xx. Juli, eller etter spesiell avtale.

Programoppdateringar

Det er mogleg å bestille program-oppdateringar til den 1(2) og 3(4) onsdagen i månaden, eller etter spesiell avtale. Skal vi utføre programoppdateringar, ber vi om at dette vert bestilt via Servicedesken vår. Deretter må media sendast. Vi må ha bestillinga tilsendt innan fredag før vedlikehaldskvelden.For oppgraderingar som skal utførast for housing og driftskundar, ber vi om at tekniske kontaktperson hos Tussa IKT AS vert ført på.