Kva leitar du etter?

Tussa Ballett liggende mindre

Søk om sponsormidlar

Som kunde av Tussa bidreg du til samfunnsutvikling og sponsing av kultur og idrett i regionen. Vi samarbeidar med idrettslag, skisenter, festivalar, kor, korps og ei rekkje andre frivillige organisasjonar, for at bygdene våre skal vere attraktive stader å bu, arbeide og besøkje.

Desse støttar vi

Sponsormidlane går i all hovudsak til frivillige lag og organisasjonar som driv aktivitet for barn og ungdom. Vi fordeler sponsormidlane etter prinsippet om å gi litt til mange, i staden for å vere hovudsponsor for nokre få. Vi støttar tiltak i dei sju kommunane på søre Sunnmøre og Stryn, og vil prioritere dei som legg vekt på miljø og berekraft i aktiviteten sin.

Kvart år har over 200 lokale lag og organisasjonar motteke sponsormidlar frå Tussa.

Vi sponsar ikkje:

  • Bygging eller oppussing av bygg eller andre anlegg som til dømes kunstgrasbaner, idrettshallar eller turvegar
  • Enkeltpersonar
  • Aktivitetar som er det offentlege sitt ansvar
  • Religiøse eller politiske organisasjonar
  • Skuleturar/studiereiser


Søknadsfrist er 15. januar kvart år, med tildeling av midlar i februar/mars.

Fyll ut søknadsskjema

Opplysningar om laget/organisasjonen:

Kva skal sponsormidlane brukast til?

Opplysningar om kontaktperson: