Kva leitar du etter?

Søk om sponsormidlar

Som kunde av Tussa bidreg du til samfunnsutvikling og sponsing av kultur og idrett i regionen. Vi samarbeidar med idrettslag, skisenter, festivalar, kor, korps og ei rekkje andre frivillige organisasjonar, for at bygdene våre skal vere attraktive stader å bu, arbeide og besøkje.

Desse støttar vi

Vi støttar i all hovudsak frivillige lag og organisasjonar som driv aktivitet for barn og ungdom i kommunane Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven eller Stryn. Sponsormidlane blir fordelte etter prinsippet om å gi litt til mange, i staden for å vere hovudsponsor for nokre få. Aktiviteten skal treffe mange, og tiltak som legg vekt på miljø og berekraft vil bli prioriterte.

Kvart år mottek over 150 lokale lag og organisasjonar sponsormidlar frå Tussa.

Vi sponsar ikkje:

  • Bygging eller oppussing av bygg eller andre anlegg som til dømes kunstgrasbaner, idrettshallar eller turvegar
  • Enkeltpersonar og enkeltpersonar sine prosjekt
  • Aktivitetar som er det offentlege sitt ansvar
  • Religiøse eller politiske organisasjonar
  • Skuleturar/studiereiser

Søknadsfrist er 15. januar 2023. Tildeling av midlar skjer i februar/mars 2023.

Fyll ut søknadsskjema

Opplysningar om laget/organisasjonen:

Kva skal sponsormidlane brukast til?

Opplysningar om kontaktperson: