Kva leitar du etter?

Med kraft til å skape draumar

Søk om sponsormidlar

Som kunde av Tussa bidreg du til samfunnsutvikling og sponsing av kultur og idrett i regionen. Vi samarbeidar med idrettslag, skisenter, festivalar, kor, korps og ei rekkje andre frivillige organisasjonar, for at bygdene våre skal vere attraktive stader å bu, arbeide og besøkje.

Kvart år mottek om lag 200 lokale lag og organisasjonar sponsormidlar frå Tussa. Sponsormidlane blir fordelte etter prinsippet om å gi litt til mange, i staden for å vere hovudsponsor for nokre få.

Desse støttar vi:

  • Hovudsakleg frivillige lag og organisasjonar som driv aktivitet for barn og ungdom
  • Aktiviteten må gå føre seg i kommunane Volda, Ørsta, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Stryn og/eller Stranda
  • Aktiviteten skal treffe mange
  • Tiltak som legg vekt på miljø og berekraft vil bli prioriterte

Vi støttar ikkje:

  • Bygging eller oppussing av bygg eller andre anlegg, til dømes kunstgrasbaner, idrettshallar eller turvegar
  • Enkeltpersonar og enkeltpersonar sine prosjekt
  • Aktivitetar som er det offentlege sitt ansvar
  • Religiøse eller politiske organisasjonar
  • Skuleturar/studiereiser

Søknadsfristen for sponsormidlar for 2024 er ute. Neste frist er 15. januar 2025.