Kva leitar du etter?

Vasskraft - fornybar energi

Samfunnsrekneskap

Samfunnsrekneskapen viser Tussa sitt økonomiske fotavtrykk målt ved sysselsetjing, verdiskaping og skatteinntekter.

Samfunnsrekneskap
Samfunnsrekneskapen er basert på årsrekneskapen for 2020.