Retningslinjer for personvern

Vi er opptekne av personvern, og vil derfor fortelje deg om kva informasjon vi samlar inn om deg og korleis vi brukar denne informasjonen.

Desse retningslinjene for personvern gjeld nettstaden vår (www.tussa.no), facebook-sidene våre (www.facebook.com/tussa) og kundesidene våre (Di side/kundeweb.tussa.no).
 
Kva data samlar vi inn?
I samband med vanleg bruk av nettsidene våre samlar vi inn uidentifiserbare data ved bruk av informasjonskapslar (cookies). Les meir om bruken av informasjonskapslar her.
 
Dersom du har eit kundeforhold med oss, samlar vi inn kundedata (namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse mm.) som vi treng for å kunne levere og fakturere produkt og tenester til deg. Vi samlar også inn informasjon om straumforbruk og varer/tenester du kjøper av oss. I tillegg tek vi vare på korrespondanse i samband med henvendelsar til Kundesenteret vårt eller andre personar hos oss, og informasjon du gir oss i samband med trekningar/konkurransar du deltar i på nettsidene våre eller i samband med kundearrangement/messer og liknande.
 
Korleis brukar vi informasjonen vi har om deg?
I tillegg til leveranse og fakturering av produkt og varer/tenester, brukar vi informasjonen til å levere eit så godt tilbod til deg som vi kan. Vi brukar også informasjonen i samband med direktemarknadsføring av produkta og tenestene våre. Vi sender ut nyheitsbrev per e-post. Vi vil og frå tid til anna gjere kundeundersøkingar eller omdømmeanalyser. Vi tilbyr moglegheit for avmelding av nyheitsbrev og liknande utsendingar på e-post.
 
Der vi brukar underleverandørar for levering av system, varer og tenester vil desse underleverandørande ha tilgang til dei data som er nødvendig for å levere desse systema, varene og tenestene. Alle avtalar vi har med slike underleverandørar stiller strenge krav til konfidensialitet og datatryggleik.
 
Sjå også Om informasjonskapslar på nettstaden for informasjon om korleis vi brukar ikkje-identifiserbar informasjon i form av informasjonskapslar.
 
Korleis beskyttar vi informasjonen?
Vi tek datatryggleik på høgaste alvor. All personinformasjon blir handtert strengt konfidensielt og beskytta mot uautorisert tilgang og upassande bruk. Alle interne databasar er beskytta bak brannmurløysingar. Vi brukar https-kryptering på nettsidene og kundesidene våre. Informasjon du sjølv deler opent på facebook-sidene våre (www.facebook.com/tussa) vil likevel vere tilgjengeleg for alle som har likt sidene våre. Vi råder deg derfor til å tenke nøye gjennom kva informasjon du deler der.