Kva leitar du etter?

Elektrifiser framtida di: Gjer karriere i Tussa

21.11.2023

Å velje rett karriereveg er ein av dei viktigaste beslutningane du vil ta. For dei som er fasinerte av elektrofag, er Tussa ein spennande arbeidsgivar som gir deg mange moglegheiter.

Framtidsretta og miljøvenleg

Tussa har ei lang historie som ein påliteleg leverandør av installasjonstenester på søre Sunnmøre. Men det er ikkje berre historia som gjer Tussa til ein spennande stad å starte eller vidareutvikle deg innanfor elektrofaget. Tussa sin visjon er å ha kraft til å levere framtidsretta og miljøvennlege løysingar. I dette ligg det at vi er i stadig utvikling. Vi søkjer nye produktområde, nye marknader og nye kundar, og historia syner at vi har lukkast.

Tussa Aarsrapport23 web 1852
Tussa Aarsrapport23 web 0124
Tussa Aarsrapport23 web 1625
TUSSAINSTALLASJON SOLCELLE 09219

Karrieremoglegheiter

Tussa er alltid på utkik etter dyktige fagfolk og talent innanfor elektrofag og installasjon. Uavhengig om du er ein erfaren elektrikar eller ein nyutdanna som søkjer din første jobb, har vi oppgåver som kan passe deg. Her er nokre av områda der vi søkjer etter fleire medarbeidarar:

Servicemontørar og elektromontørar

Bli ein del av laget som jobbar med å installere og vedlikehalde privatbustadane, næringsbygga og industrien på Nordvestlandet.

Elektromontørar bas

Få meir ansvar i større næringsprosjekt, prosjekt som fører til utvikling i lokalsamfunna og gjer bygdene våre til betre stader å bu. Vi har hatt ansvaret for elektroinstallasjonen i store prosjekt som Sunnmørsbadet, Ulstein Arena og Sivert Aarflot-bygget.

Produktspesialistar

Arbeid med det du interesserer deg mest for. I Tussa er det rom for å spesialisere seg innanfor til dømes solcelleinstallasjonar, byggautomasjon, KNX eller brann og tryggleik.

Lærlingar

Få opplæring av høg kvalitet, og høve til fast jobb etter læretida. Vi tek i mot lærlingar i Ørsta, Ulsteinvik, Stryn og Fosnavåg.

BD 0323

Fordelar med å jobbe i Tussa

Å jobbe hos Tussa gir deg meir enn ein jobb. Du blir ein del av det større fellesskapet i Tussakonsernet, ei hjørnesteinsbedrift på søre Sunnmøre. Samstundes vil du tilhøyre ei av dei lokale installasjonsavdelingane våre.

Her er nokre fordelar ved å starte karrieren din i Tussa:

  • Fagleg utvikling: Du får interessante og utfordrande oppgåver i eit aktivt konsern. Tussa investerer i opplæring og utvikling av medarbeidarane, slik at du kan halde deg oppdatert og ha høve til karriereutvikling i selskapet
  • Høg trivsel og godt arbeidsmiljø: Tussa har dokumentert godt arbeidsmiljø og høg trivsel. Vi har lågt sjukefråvær og låg personalomsetning
  • Konkurransedyktige vilkår: Tussa tilbyr konkurransedyktig løn og har gode pensjons- og forsikringsordningar. Det er også tilbod om velferdsgoder som bedriftsidrettslag, kunstlag og lån av feriebustader.
  • Berekraftige løysingar: Tussa er ISO-sertifisert innanfor miljøleiing og har forplikta seg til berekraftig praksis i alle delar av verksemda


Ta valet

Dersom du er oppteken av å utvikle deg innanfor elektrofaget og ønskjer å vere ein del av ei bedrift i vekst, kan Tussa vere eit perfekt val.

Utforsk Tussa sine karrieresider for å finne ledige stillingar innanfor elektrofag, og start på ein karriere hos oss. Saman har vi kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar.

Kontakt referansane våre

Lurer du på korleis kvardagen er som elektrikar i Tussa? Eller om vi har så godt arbeidsmiljø som vi påstår? Spør ein av referansane våre, og få svar på det du lurer på!