Kva leitar du etter?

Brukarrettleiingar

På denne sida finn du brukarrettleiingar for oppsett av fibermodem, TV-boks og Premium Wifi.

Zyxel WX3401

Kom i gang

Dersom du har ruteren Zyxel EX5501 frå Tussa kan du kople Premium WiFi saman med ruteren din. Sjå brukarrettleiing her. Du kan lese vidare dersom du brukar ein annan ruter og vil setje opp forsterkarane frittståande.

Kople den første forsterkaren til ein ledig port i ruteren med nettverkskabelen som følgjer med.

Dette blir hovudboksa, og den skal alltid vere kopla til ruteren. Dei to andre forsterkarane skal koplast til denne før dei blir plassert ut i huset.

Vent til dei to øvste lysa lyser konstant grønt (symbola for straum og signalstyrke).