Kva leitar du etter?

Secure practice

Sikkerheitsmånad – heile året

Nasjonal sikkerheitsmånad er eit viktig grep for å auke sikkerheitskompetansen blant medarbeidarane, men for å byggje ein god sikkerheitskultur i bedrifta over tid må ein jobbe med bevisstgjering og opplæring gjennom heile året.

Kampanjepris

Fastpris på 12 månader med ubegrensa e-læring, analyse av mistenkeleg e-post i samarbeid med Secure Practice.

Prisar er eks.mva.

Shutterstock eksportert crop

Bevisste medarbeidarar gir tryggare drift

IT-sikkerheit handlar ikkje berre om tekniske løysingar. Det er like viktig at alle medarbeidarane er bevisste og veit kva dei må gjere for å unngå farlege situasjonar. Sikkerheitskultur handlar om verdiar, haldningar og korleis medarbeidarane i ei bedrift oppfører seg på arbeidsplassen. Ein kultur tek lang tid å endre, og difor må ein jobbe kontinuerleg med sikkerheitskultur gjennom heile levetida til bedrifta.

BD 6733 4000

Gi bedrifta eit sikkerheitsløft

Med Secure Practice får alle medarbeidarane i bedrifta kunnskapen som trengst for å tryggje både seg sjølv og bedrifta.

  • Ubegrensa tilgang til e-læring om datasikkerheit for alle tilsette
  • MailRisk – analyse av mistenkeleg e-post
  • Simulert phishing
  • Oppfølging av compliance
BD 6517

Involver medarbeidarane i sikkerheitsarbeidet

  • Analyse av mistenkeleg e-post som når fram til dei tilsette si innboks
  • Opplev korleis gamification kan bidra til ein positiv sikkerheitskultur
  • Oppnå ein kontinuerleg lærande organisasjon der sikkerheit er alle sitt ansvar
BD 6698

Analysar frå våre sikkerheitskonsulentar

  • Få individuelle analysar frå våre sikkerheitskonsulentar
  • Vurdering og direkte tilbakemelding til brukarane om mistenkeleg e-post
  • Ein solid partnar i sikkerheitsarbeidet, som kan bistå med installasjon, analysar og gjennomføring av phishing-simulering

Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre kva vi kan gjere for di bedrift.