Kva leitar du etter?

Telefoni

Stabil og påliteleg IP-telefoni med inntil 10 telefonnummer. Abonnement føreset at du har breiband frå Tussa.

Fordelane dine:

  • To nummer er inkludert i prisen
  • Behald det gamle, eller få nytt nummer
  • Du kan ha inntil 10 nummer
  • Du ringjer gratis til alle fasttelefonar i Noreg, inkludert naudnummer og grøne nummer (gjeld ikkje teletorg og spesialnummer, som til dømes 815-nummer)
  • Inga bindingstid
  • Rimelege prisar til utlandet
  • Rimelege prisar til mobil

Kontakt oss

Ta kontakt for prisar, bestilling og meir informasjon.