Kva leitar du etter?

Shutterstock 1097989835

Tussa Managed SIEM

Tussa Managed SIEM er ei administrert sikkerheitsteneste som ved hjelp av analyse og kognitiv intelligens kan hindre eit dataangrep i bedrifta di. Tenesta overvakar og varslar om unormal trafikk i datanettverket ditt.

I nært samarbeid med Pedab Norge har vi bygd opp ei teneste som passar både private og offentlege bedrifter i alle størrelsar. Løysinga sørger for at datatrafikken i bedrifta di vert overvaka døgnet rundt, heile året. Ved hjelp av kognitiv intelligens, basert på eit team av sikkerheitsanalytikarar og marknadsleiande løysingar frå IBM, kan vi avdekke truslar og dataangrep på eit tidleg tidspunkt og kome med tiltak.

Løysinga er automatisk og vert også oppdatert etter kvart som nye truslar/sårbarheiter blir oppdaga ein eller annan stad i verda.

Med kontinuerleg automatisk og manuell analyse frå både Tussa og Pedab, i tillegg til IBM sitt cybersecurity miljø, er bedrifta di godt rusta mot framtidige dataangrep.

BD 6157low

Dette får du med Tussa Managed SIEM

  • Overvaking av nettverket ditt i sanntid
  • Sikkerheitsrapportar
  • Dagleg statusrapport
  • Varsling om aktuelle cybertruslar
  • Tilgang til sikkerheitsteam
  • Tilgang til sikkerheitsekspertar

Kontakt oss

Ta kontakt for å høyre kva vi kan hjelpe deg med