Kva leitar du etter?

Shutterstock 1097989835

Tussa Trygg Klient

Ein sikkerheitspakke som beskyttar dei tilsette både på kontoret, heime og på reise.


Trygg Klient frå Tussa IKT sikrar at dei tilsette sine einingar er sikra mot angrep, anten dei er på kontoret, heime eller på reise. Slik kan du avverge angrep og unngå at sensitive opplysingar kjem på avvegar.

Med denne tenesta sikrar du eininga mot malware, phishing, virus og vondsinna nettsider. Ved kritiske hendingar som krev oppfølging, vil vårt sikkerheitssenter ta kontakt for vidare oppfølging.

For mange bedrifter er IT-sikkerheit vanskeleg og uoversiktleg. Med Trygg Klient frå Tussa IKT kan du unngå ubehagelege og ressurskrevjande situasjonar.

  • Veit du om nokon av PC-ane i bedrifta er infisert?
  • Veit bedrifta kva skyapplikasjonar som er i bruk?
  • Veit du om dei tilsette har vore utsett for phishing? Veit dei det sjølv?
  • Finnast det varslingsrutinar ved kompromittering?
  • Har bedrifta vurdert risiko for bruk av offentlege trådlause nettverk?

Dersom svaret er nei, er Tussa Trygg Klient for deg.

BD 9317

Med Trygg Klient får du

  • Antivirus
  • Antimalware
  • DNS-filtrering
  • Analyse og logging
  • Varsling ved kritiske hendingar

Vil du vite meir om Trygg Klient?

Send inn skjemaet, så tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt for ein prat om sikkerheit.