Kva leitar du etter?

Shutterstock 379100755

Grunnpakke for datasikkerheit

God opplæring og kompetanse hos brukarane er bedrifta sitt viktigaste verkemiddel for betre datasikkerheit.

Grunnpakken er perfekt for små og mellomstore bedrifter som ønskjer å kome i gong med informasjonssikring og opplæring av dei tilsette. Tenesten inneheld løpande opplæring og forståeleg informasjon om bedrifta si modning innan datasikring.

Temaet er vanskeleg og uoversiktleg for mange bedrifter, og målet med Grunnpakken er å gjere dette forståeleg, og heve kompetansen både hos leiinga og brukarane.

Modular

Grunnpakken består av tre modular som sikrar kontinuitet for leiargruppa i sikkerheitsarbeidet, opplæring, og epostbeskyttelse.

BD 9317

Dette oppnår du

  • Betre oversikt over risikoområde
  • Auka kompetanse
  • Større tryggheit blant brukarane
  • Redusert risiko for angrep

Har du spørsmål?

Ta kontakt for å høyre kva vi kan hjelpe bedrifta di med