Kva leitar du etter?

Teikn ein serviceavtale

Har bedrifta di regelmessig behov for ein elektrikar til å utføre vedlikehald, reparasjonar eller endringar i det elektriske anlegget? Vi har dyktige servicemontørar som gjennomfører alt frå små jobbar til komplekse oppdrag.

Med ein serviceavtale får bedrifta di gode prisar og ein fast kontaktperson som blir godt kjent med det elektriske anlegget dykkar. Ofte inkluderer ein serviceavtale også avtale om internkontroll, der vi gjennomfører risikovurdering og kontroll av det elektriske anlegget.

Internkontroll

Internkontroll er ein årleg gjennomgang av det elektriske anlegget, der vi ser til at installasjonen er i trygg og forskriftsmessig stand. Vi tilbyr internkontroll til næringskundar som eit ledd i kunden sitt krav til å oppfylle internkontrollforskrifta. Kontrollen blir utført årleg, og omfattar risikovurdering, synfaring/kontroll av anlegget, stikkprøver/målingar, dokumentasjon og rapportering. Avvik vert dokumentert både med tekst og bilete. Rapportar og dokumentasjon vert tilgjengeleg digitalt i ei systematisert webløysing.

Kontakt oss

Har du spørsmål om serviceavtale eller har lyst til å høyre meir om kva vi kan gjere for bedrifta di?