Alarm og sikkerheit

Vi spesialsyr løysingar som passar akkurat deg og bedrifta di.
Kontakt oss gjerne for spørsmål!
 
I ein kvardag med stadig strengare krav til sikker tilgangskontroll, overvaking og brannsikkerheit er dette noko vi legg stor fagtyngde i. Vi har spisskompetanse både innan prosjektering og montering av totalsystem. Vi leverer FG-godkjende installasjonar og produkt slik at du får den tryggheita du er ute etter, samtidig som klassifiseringa til forsikringsselskapa er halde.
 
 Brannalarm
 Innbrotsalarm
 Tilgangskontroll
 ITV/kameraovervaking
 Leie- og nødlys
 
Kna_Kontakt oss person.png