Årsrapport 2019

Med kraft til å skape!

TUSSA - ÅRSRAPPORT 2019

 

Fjoråret i korte trekk:

Tussakonsernet hadde eit høgare driftsresultat i 2019 enn i 2018, og alle forretningsområda leverte betre resultat. Tussa fekk eit årsresultat på 96,8 mill. kr i 2019.

Driftsinntekter

1 134mill. NOK

Resultat før skatt

174 mill. NOK

Driftsresultat

205 mill. NOK