Årsrapport 2018

Med kraft til å skape!

TUSSA - ÅRSRAPPORT 2018

 

Fjoråret i korte trekk:

Tussa fekk eit årsresultat på 56,2 mill. kr i 2018. Resultatet er på nivå med 2017, og viser god drift innanfor alle forretningsområda. Det har vore få driftsavbrot innan både energi og breiband.

Driftsinntekter

1 048,2mill. NOK

Resultat før skatt

98,1 mill. NOK

Driftsresultat

185 mill. NOK