Årsrapport 2016

Med kraft til å skape!

TUSSA - ÅRSRAPPORT 2016

 

Fjoråret i korte trekk:

Konsernresultatet for 2016 er mykje betre enn i 2015. Hovudårsaka til det er eingongseffektar innanfor forretningsområdet kraftnett og høgare kraftprisar. For forretningsområda installasjon og IKT er resultatendringane frå i fjor små, men det er likevel ei positiv utvikling.

Driftsinntekter

891mill. NOK

Resultat før skatt

138 mill. NOK

Driftsresultat

198 mill. NOK